Program sektorowy GameINN

Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

 Celem programu jest zwiększenie aktywności B+R w sektorze gier wideo oraz liczby innowacji sektora gier wideo w perspektywie roku 2023.

 Program został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry.
W odpowiedzi na skierowane przez NCBR, do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki, zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, Porozumienie Polskie Gry złożyło studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego GAMEINN.
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu to:
  • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach drugiego konkursu programu GAMEINN  to 55 mln zł.
Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Nabór wniosków w programie sektorowym GameINN

źródła : NCBiR

Zainteresowanych pozyskaniem do dotacji zapraszamy do kontaktu

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)